3 najczęstsze błędy w regulaminie sklepu internetowego

with Brak komentarzy

Błędy w regulaminie sklepu internetowego często są wynikiem nieznajomości obowiązujących przepisów prawa. Czy Ty jako przedsiębiorca możesz zasłaniać się ich nieznajomością? Oczywiście nie! Dlatego też, jeśli myślisz o sprzedaży przez Internet i chcesz działać zgodnie z prawem, bezpiecznie i bez stresu, zadbaj o to, aby regulamin sprzedaży był sporządzony prawidłowo. Poznaj 3 błędy, jakie są często popełniane w regulaminach i wystrzegaj się ich.

Czarny aparat na żółtym tle
Zdjęcie Ann Pexels

Z CZEGO MOGĄ WYNIKAĆ BŁĘDY W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO?

Bardzo często błędy są wynikiem niezamieszczenia w regulaminie postanowień, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez ustawę o prawach konsumenta. Błędy mogą być także wynikiem zamieszczenia w regulaminie postanowień, które są z przepisami sprzeczne. Jeśli zatem konstruujesz regulamin sklepu samodzielnie, powinieneś zrobić dokładne rozeznanie, jakie przepisy wchodzą w grę i z czym warto się zapoznać.

Często błędy w regulaminie sklepu internetowego wynikają ze stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 385(1) Kodeksu cywilnego. Co ważne, takie niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, a od 1.01.2021 roku nie wiążą również tzw. przedsiębiorcy na prawach konsumenta! Nawet, jeśli takie postanowienia zawarte są w regulaminie, który został przez nich zaakceptowany, wcale ich nie wiążą. Ale Ciebie, jeśli je stosujesz, narażają na negatywne konsekwencje.

Czym są tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne)? Są to postanowienia umowy, które nie były uzgodnione z konsumentem indywidualnie, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Art. 385(1). § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. § 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. § 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Błędy w regulaminie sklepu internetowego mogą rodzić wiele negatywnych skutków prawnych, dlatego warto mieć świadomość, jakich postanowień lepiej w nim nie zamieszczać, a jakie zamieścić trzeba, aby działać zgodnie z prawem.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dokumenty oprócz regulaminu są niezbędne w sklepie internetowym zerknij do mojego wpisu: Jakie dokumenty do sklepu internetowego?

3 BŁĘDY W REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO, JAKICH WARTO UNIKAĆ

Błędów, jakie można spotkać w regulaminach jest całkiem sporo. W tym artykule wskażę Ci trzy, które występują bardzo często. Są to:

1. Wymóg dołączenia faktury/paragonu przy zwrocie i reklamacji.

2. Ustalenie właściwości sądu według miejsca siedziby Sprzedawcy.

3. Błędne informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

1. Wymóg dołączenia faktury/paragonu przy zwrocie i reklamacji.

Realizacja przez konsumenta takiego prawa jak złożenie reklamacji, czy też zwrot towaru nie może być uzależniona od przedłożenia przez niego paragonu lub faktury VAT. Nie są to bowiem jedyne dowody, które potwierdzają zakup określonego towaru od konkretnego Sprzedawcy. Konsument może wykazać fakt zakupu korzystając również z innych środków dowodzenia, np. potwierdzenia przelewu bankowego. Nie możesz uzależnić prawa zwrotu, czy złożenia reklamacji od przedstawienia przez konsumenta paragonu lub faktury VAT. Jest to postanowienie niedozwolone.

Za klauzule niedozwolone uznane zostały następujące postanowienia:

„Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).”

(Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 3998/12, numer wpisu: 4242)

“Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon).”

(Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 651/16, numer wpisu: 7396)

“Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon).”

(Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 639/16, numer wpisu: 7395)

2. Ustalenie właściwości sądu według miejsca siedziby Sprzedawcy.

Niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy. Właściwość sądu uregulowana jest w Kodeksie postępowania cywilnego. Nie można konsumentowi tej właściwości narzucić w regulaminie, który nie jest uzgodniony z nim indywidualnie. Postanowienia ograniczające konsumentowi drogę do sądu oraz dochodzenie swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego uznać należy za niedozwolone.

Za klauzule niedozwolone uznane zostały poniższe postanowienia:

„Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

(Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 3961/12, numer wpisu: 4124)

„Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.”

(Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 1582/12, numer wpisu: 5071)

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.”

(Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 3957/12, numer wpisu: 4924)

3. Błędne informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet) uregulowane zostało w ustawie o prawach konsumenta. Ustawa w art. 38 wyraźnie wskazuje sytuacje, w których prawo to konsumentowi nie przysługuje. Jako przedsiębiorca nie możesz dowolnie modyfikować postanowień ustawy. Nie możesz dowolnie wskazywać, kiedy konsument może skorzystać z tego prawa, a kiedy nie. Możliwość konsumenta do skorzystania ze swojego ustawowego prawa do odstąpienia nie może zostać bezpodstawnie ograniczona. Regulamin powinien zawierać właściwe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy.

Za niedozwolone zostały uznane postanowienia:

„Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.”

(Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 765/15, numer wpisu: 7152)

„(…) Zwrotom nie podlegają towary objęte promocją cenową lub/i wyprzedażą.”

(Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. akt XVII AmC 21908/13, numer wpisu: 5772)

Biało-żółty notatnik leży obok klawiatury i okularów
Zdjęcie Porapak Apichodilok z Pexels

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że mogą wpisać do regulaminu wszystko, co wydaje im się korzystne. Tak jednak nie jest. Tworząc regulamin musisz wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy, a także przejrzeć klauzule niedozwolone, czyli takie postanowienia, które zostały zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ są mniej korzystne dla konsumenta, niż uprawnienia zagwarantowane mu przez prawo.

Rejestr klauzul niedozwolonych, do którego wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone można znaleźć pod adresem: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/. Jest ich ponad 7000! W tym wpisie przytoczyłam tylko kilka z nich, aby pokazać Ci, że nie wszystko, co wydaje się korzystne możesz zawrzeć w swoim Regulaminie sklepu internetowego. Obecnie rozstrzygnięcia dotyczące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy wynikają z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie internetowej Urzędu: Decyzje Prezesa UOKiK.

Stosowanie klauzul abuzywnych w regulaminie może rodzić negatywne konsekwencje prawne, w tym finansowe, dlatego warto zadbać o poprawnie sporządzony regulamin.

Stan prawny na dzień: 27.04.2022

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady prawnej, ani opinii prawnej (nota prawna).

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi albo zostaw komentarz. Będzie mi miło!
Podąrzaj Ewelina Koprowska:

Cześć! Nazywam się Ewelina Koprowska i jestem adwokatem. Wspieram prawnie freelancerów i przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesu.

Zostaw Komentarz