Ulga na start – wszystko, co musisz wiedzieć, zanim skorzystasz

with Brak komentarzy

Ulga na start to rozwiązanie, które sprawia, że zakładając działalność gospodarczą nie musisz płacić składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu! Z wpisu dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, aby móc skorzystać z wprowadzonych przywilejów. Sprawdź, z płacenia jakich składek będziesz zwolniony i jakie konsekwencje się z tym wiążą.

Ulga na start. Zdjęcie piramidy monet.
Jakie korzyści daje ulga na start?

ULGA NA START – CO TO TAKIEGO?

Zapewne słyszałeś już o Konstytucji biznesu i o pewnych rozwiązaniach, jakie zostały wprowadzone przez ten pakiet ustaw, m.in. właśnie ulga na start, czyli możliwość założenia firmy i nie płacenia składek na ZUS (przynajmniej przez pewien czas; jeszcze nie jest tak różowo, aby nie płacić ich w ogóle). Ulga została wprowadzona konkretnie ustawą z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, a obowiązuje od 30 kwietnia 2018 roku.

Gdzie szukać informacji o tzw. „uldze na start”?

Najlepiej zajrzeć najpierw do źródła. Tak na marginesie, zachęcam Cię do zapoznania się z treścią całej ustawy, albowiem reguluje ona zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców (ustawę znajdziesz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych).

W ustawie na próżno szukać jednak zwrotu „ulga na start”. Dla ułatwienia podpowiem Ci, że temat, który nas interesuje uregulowany został w art. 18 ust. 1:

„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Ok. Jak widzisz, jest to jedno długie zdanie, które aby lepiej zrozumieć, rozbijemy na czynniki pierwsze. Zajmijmy się najpierw ustaleniem, kto z ulgi może skorzystać, a w dalszej kolejności zajmiemy się szczegółami: jak z niej skorzystać, czy można zrezygnować, jak liczyć, itd.

Jedno jest pewne: jeśli spełnisz wszystkie warunki, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności nie będziesz musiał opłacać składek na ZUS (szczegóły poniżej)!

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI NA START?

Od razu powiem Ci, że niestety nie wszyscy przedsiębiorcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi na start. Ustawa szczegółowo określa krąg osób, które mogą zacząć prowadzić firmę i nie płacić składek ZUS w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Jak nie wszyscy, to kto może skorzystać?

Z ulgi na start skorzystać może:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną (czyli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej),

który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy (czyli pierwszy raz w życiu)

ALBO podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia (czyli jeśli prowadziłeś już kiedyś jednoosobową działalność gospodarczą, ale od dnia jej ostatniego zawieszenia lub jej zakończenia upłynęło minimum 60 miesięcy, czyli 5 lat; 60 miesięcy liczymy wstecz od miesiąca, który bezpośrednio poprzedzał miesiąc, w którym rozpoczęto ponownie wykonywanie działalności gospodarczej)

i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe kryteria łącznie, to gratuluję, możesz skorzystać z ulgi na start!

Jak widzisz, co do zasady, z ulgi skorzystać mogą osoby fizyczne, które otwierają pierwszą działalność gospodarczą (czyli nowo otworzone firmy), albo minęło już co najmniej 5 lat od zawieszenia/zakończenia poprzedniej działalności.

Z ulgi na start skorzystać mogą:

  • wspólnicy spółki cywilnej;
  • osoby, które wcześniej wykonywały pracę na rzecz danego zleceniodawcy na podstawie umowy zlecenia, a teraz zakładają działalność gospodarczą i chcą dalej z nim współpracować.
    W przepisie jest bowiem mowa jedynie o stosunku pracy/spółdzielczym stosunku pracy.

Natomiast, z ulgi skorzystać nie mogą:

  • wspólnicy innych spółek (np. jawnej, partnerskiej, komandytowej, z.o.o.);
  • osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (czyli osoby, które są ubezpieczone w KRUS).

NA CZYM DOKŁADNIE POLEGA ULGA NA START I JAK Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Jeśli już ustaliłeś, że znajdujesz się w gronie szczęśliwców, którzy mogą skorzystać z tego rozwiązania prawnego, sprawdź, jak to zrobić, i z czego tak naprawdę będziesz zwolniony.

Na czym polega ulga?

„Przedsiębiorca (…) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.” Czyli zakładasz działalność i przez 6 miesięcy od dnia jej podjęcia nie odprowadzasz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – czyli jakie? Ustawa zwalnia z opłacania jedynie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)!

WAŻNE!

Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko ciebie, jako osoby prowadzącej działalność. Natomiast osoby z Tobą współpracujące, czy zatrudnieni przez Ciebie pracownicy lub zleceniobiorcy będą objęci ubezpieczeniami społecznymi.

Ulga nie zwalnia Cię natomiast z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne! Pamiętaj, że w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę! Musisz liczyć się zatem z tym, że prowadzenie działalności przez pierwsze pół roku nie będzie zatem wcale takie bez kosztowe. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku wynosi 319,94 zł, a 2019 roku z pewnością będzie wyższa.

WAŻNE!

Do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie „ulgi na start” musisz zgłosić się na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40 !

Nie będziesz płacił też składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, albowiem możliwość opłacania tej składki istnieje tylko wówczas, gdy opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak skorzystać z ulgi?

Masz pomysł na biznes, fundusze na prowadzenie działalności i chcesz skorzystać z możliwości, jaką dał Ci ustawodawca, czyli ulgi na start. Co zatem masz zrobić?

Otóż nie musisz robić nic! Ustawodawca wprowadził uregulowanie, zgodnie z którym, to przedsiębiorcy, którzy z ulgi na start skorzystać nie chcą, muszą dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Pamiętaj jednak, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim kodem!

Art. 18 ust. 2 stanowi, iż „Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 (ulgi na start – przyp. autora), przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych”.

Ulga na start jest zatem uprawnieniem przedsiębiorcy. W każdym czasie można z niej też zrezygnować i zgłosić swoją działalność do ubezpieczeń społecznych. Można wówczas i tak skorzystać z tzw. małego ZUS-u i przez 2 lata opłacać składki na preferencyjnych warunkach.

Od kiedy liczyć 6 miesięcy?

Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności.
Pamiętaj, że działalność najlepiej rozpocząć 2 lub kolejnego dnia miesiąca (czyli w trakcie miesiąca), ponieważ wówczas okres ulgi liczysz od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Dostajesz miesiąc gratis!

Przykład:

Pani Agnieszka S. rozpoczęła działalność 5 maja 2018 roku. Zatem do 30 listopada 2018 roku (6 miesięcy) nie będzie musiała opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.
Jeśli jednak rozpoczęłaby działalność 1 maja 2018 roku, to okres 6 miesięcy bez ZUS-u upłynąłby 31 października 2018 roku (przy podjęciu działalności pierwszego dnia miesiąca, miesiąc ten należy uwzględnić jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi).

Ulga na start a zawieszenie działalności gospodarczej

Pamiętaj również, że okres 6 miesięcy liczy się ciągiem. Jeśli w jego trakcie zawiesisz wykonywanie działalności gospodarczej, okres korzystania z ulgi nie przedłuży się o zawieszony czas.

Czy z ulgi na start można skorzystać tylko raz?

Otóż nie! Kolejny raz z ulgi możesz skorzystać po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności. Życzę Ci jednak, aby Twój biznes się rozwinął i aby było Cię stać na pełny ZUS!

CZY ULGA NA START TO PUŁAPKA?

Drogowskazy: yes, no.
Pułapka, czy nie? Co mówi ZUS?

Interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z lipca 2018 roku

Takie pytanie zaczęło się pojawiać po pisemnej interpretacji z 24 lipca 2018 roku wydanej przez Oddział ZUS w Gdańsku. Otóż ZUS stwierdził wówczas, że korzystający z ulgi na start przedsiębiorcy będą traktowani przez ZUS jako zleceniobiorcy, za których zleceniodawca powinien odprowadzić składkę !!!

Oczywiście taka interpretacja uderzyła mocno w przedsiębiorców (i to nie tylko tych korzystających z ulgi). Przyjęcie takiego stanowiska podważyłoby w ogóle sens wprowadzenia ulgi. Korzystając bowiem z usług świadczonych przez osoby korzystające z ulgi na start, to na usługobiorcach ciążyłby obowiązek odprowadzenia za nich składek na ubezpieczenie społeczne! Usługobiorcy musieliby ponieść dodatkowe koszty. A poza tym skąd mieliby czerpać wiedzę, że osoba korzysta z takiej ulgi?

Uznanie stanowiska ZUS-u za prawidłowe oznaczałoby, że tak naprawdę wprowadzona ulga na start jest pułapką, zarówno dla osób rozpoczynających działalność, jak i dla ich klientów, czy kontrahentów.

Oficjalne stanowisko z sierpnia 2018 roku

Na szczęście, w niedługim czasie, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprezentowały wspólne i odmienne już stanowisko, zgodnie z którym:

„Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.
Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.”

Do sprawy odniósł się również ZUS, zamieszczając informację na swojej stronie:

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:
– jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
– osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start, o ile spełnione są ww. warunki.”

Jak zatem widać, sprawa została rozstrzygnięta z korzyścią dla wszystkich korzystających z ulgi.

PLUSY I MINUSY ULGI NA START – SPRAWDŹ, CZY WARTO Z NIEJ SKORZYSTAĆ

Jak zapewne wszyscy wiedzą, nie istnieją rozwiązania idealne. Również ulga na start rozwiązaniem takim nie jest. Na pewno przed skorzystaniem z niej warto przeanalizować plusy i minusy i dopiero wówczas podjąć decyzję.

Plusy i minusy ulgi na start

PLUSY:

oszczędzasz w początkowej fazie rozwoju biznesu (i to nie mało), ponieważ nie odprowadzasz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

ponieważ opłacasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, masz prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (badania, porady, wizyty lekarskie, zabiegi, rehabilitacja, leczenie, itd.);

część składki zdrowotnej i to możesz odliczyć od podatku;

masz możliwość przetestowania biznesu bez ponoszenia wysokich kosztów stałych w początkowym okresie.

MINUSY:

ponieważ nie opłacasz składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, nie przysługują Ci żadne świadczenia, które masz zagwarantowane w momencie opłacania tych składek (nie licz na zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, czy świadczenie rehabilitacyjne);

nie będziesz miał prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego;

okres korzystania z ulgi na start, czyli okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury oraz nie podwyższy jej wysokości.

Czy ulga na start jest korzystnym rozwiązaniem?

Ulga na start jest rozwiązaniem na pewno korzystnym dla osób, które chcą przetestować swój biznes nie ponosząc wysokich kosztów w początkowym okresie funkcjonowania firmy oraz jednocześnie nie zależy im na świadczeniach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Jeśli jednak wiesz, że Twój biznes jest opłacalny i od samego początku chcesz mieć zagwarantowane świadczenia (np. w razie choroby, ciąży, po porodzie) oraz chcesz zadbać o swoją emeryturę, to może lepiej zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i skorzystać z opcji opłacania składek w preferencyjnej wysokości przez 24 miesiące kalendarzowe.

Z tzw. preferencyjnego ZUS-u możesz skorzystać także po upływie 6-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub w razie wcześniejszej rezygnacji z ulgi na start, jeśli zdecydujesz, że chcesz dalej prowadzić działalność gospodarczą.

Stan prawny na dzień: 6.12.2018 

The form you have selected does not exist.

Jeśli masz pytania lub problem prawny, zawsze możesz się ze mną skontaktować.
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się nim z innymi albo zostaw komentarz. Będzie mi miło!
Podąrzaj Ewelina Koprowska:

Jestem adwokatem, od 10 lat prowadzę kancelarię adwokacką w Krakowie. Pomagam freelancerom oraz przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesu bezpiecznie i zgodnie z prawem.

Zostaw Komentarz